Hieronder vindt u onze privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

Door een cursus te boeken via het boekingsplatform zeilscholen.nl deelt u persoonsgegevens met het Watersportverbond (Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Orteliuslaan 1041 in Utrecht). Vanzelfsprekend neemt het Watersportverbond uw privacy daarbij serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken, hoe en met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd zodat uw privacy is gewaarborgd.

Privacybeleid

Het Watersportverbond verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en zijn/haar ouders/verzorgers. Deze gegevens ontvangen wij rechtstreeks van de betrokkenen.

Persoonsgegevens

Van de betrokkenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Contactdetails ouders/verzorgers (naam, e-mailadres, telefoonnummer)
  • Gegevens deelnemer(s) (naam, leeftijd)

Beveiligen en bewaren

Het Watersportverbond heeft beveiligingsprocedures vastgesteld om ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen en adequaat te kunnen handelen bij een mogelijk datalek. Alleen geautoriseerd personeel van het Watersportverbond heeft toegang tot persoonlijke informatie als dit nodig is voor hun werk.

Als u een contact- of boekingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De persoonsgegevens zullen maximaal twee jaar worden bewaard en zullen daarna worden verwijderd

Delen van persoonsgegevens

De gegevens die u via het boekingsformulier aan ons verstrekt zullen één op één worden gedeeld met de organisatie waarbij de cursus is geboekt. Daarnaast gebruiken we diensten van derden (zoals een hostingbedrijf voor de website) om namens ons uw gegevens te verwerken. Deze externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsplicht en verwerken uw gegevens alleen volgens de instructie van het Watersportverbond.

Doelen en wettelijke grondslag

Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens hoofdzakelijk zodat de geboekte cursus kan worden georganiseerd. Dit betekent dat wij persoonsgegevens van de deelnemer aan de betreffende locatie geven, zodat de locatie waarbij de cursus is geboekt, de cursus kan geven en de juiste begeleiding kan bieden. Wij verwerken uw gegevens voor dit doel op grond van de uitvoering van de overeenkomst die u, door de boeking via het platform te doen, met ons aangaat.  

Ook gebruiken we uw gegevens om u informatie over producten en diensten te sturen die zijn gerelateerd aan de cursus die u heeft geboekt. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang, namelijk het behartigen van de belangen van de watersport en de mogelijkheden voor het beoefenen van watersporten te bevorderen. Uiteraard kunt u zich snel en gemakkelijk afmelden voor deze dienst door in het bericht dat wij u sturen te klikken op de link ‘afmelden’. Tot slot willen wij u ook de mogelijkheid bieden om informatie te ontvangen over de activiteiten van het Watersportverbond zelf. Wij sturen deze informatie echter alleen aan u als u daar via het boekingsformulier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.De organisaties die cursusaanbod via deze website aanbieden zijn aangesloten bij het Watersportverbond en voldoen aan de door haar gestelde voorwaarden en eisen. Met de organisaties die uw gegevens verwerken worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Persoonsgegevens van kinderen

De diensten die door zeilscholen.nl worden aangeboden, mogen, tenzij anders aangegeven alleen gebruikt worden door mensen van 16 jaar en ouder. Informatie over kinderen, waaronder bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over de gezondheid die voor de aanbieder noodzakelijk zijn met het oog op het begeleiden van de deelnemer van de geboekte cursus, worden enkel verwerkt met toestemming van de ouders/verzorgers.

Klikgedrag en bezoekgegevens website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo snel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Ons cookiegebruik is in overeenstemming met de daarvoor geldende regels uit onder meer de Telecommunicatiewet.

Rechten en klachten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, eerder gegeven toestemming in te trekken en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met het Watersportverbond via info@watersportverbond.nl of 030-3077500. Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, neem dan ook contact met ons op via bovenstaande contactgegevens. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgen wij voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

© Watersportverbond 2018. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Watersportverbond is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.Het Watersportverbond neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst te ontbinden.

Externe partijen

Deze website bevat aanbod die door andere partijen dan het Watersportverbond wordt aangeboden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Watersportverbond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Eigendomsrechten en citaatrecht

Alle eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van teksten, foto’s, films, geluidsfragmenten, graphics, en andere gebruikte materialen berusten bij Watersportverbond, tenzij anders aangegeven. Het zonder schriftelijke toestemming van Watersportverbond gebruiken, vermenigvuldigen en/of verspreiden van deze materialen is niet toegestaan. Wel mag informatie op deze website geciteerd worden, mits dit gebeurt in de geest van de website en er gebruik wordt gemaakt van een deugdelijke bronvermelding.

Inmiddels zin gekregen in een zeilkamp?

Zoek direct een zeilkamp of ontdek waarom een zeilkamp een onvergetelijke ervaring is!

Direct boeken

Zeilkampen groeien aan populariteit onder jongeren, dus wees er snel bij!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

2 Kinderen

Week 24